Privacybeleid

AVG Privacyverklaring

Voedingspraktijk Utrecht is gevestigd aan Saffierlaan 10, 3523RC in Utrecht. Voedingspraktijk Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voedingspraktijk Utrecht gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gegevens verstrekt u via de telefoon, via persoonlijk contact of via de e-mail. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheids- en leefstijlgegevens die tijdens de consulten worden besproken

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

Voedingspraktijk Utrecht heeft deze gegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden als gewichtsconsulent:

 • Het geven van persoonlijke voedingsadviezen
 • Het begeleiden en oplossen van gewichtsproblemen
 • Het aanleren van een gezondere leefstijl
 • Om contact te kunnen leggen met de cliënt indien nodig
 • Het afhandelen van de betaling

Hoelang worden deze gegevens bewaard?

Voedingspraktijk Utrecht bewaart deze gegevens maximaal 5 jaar. De gegevens worden bewaard, omdat een cliënt na afloop van de begeleiding een nieuw traject kan starten, waarbij deze gegevens inzicht geven in het afgeronde begeleidingstraject. Daarbij moet de cliënt de optie hebben om de gegevens op een later tijdstip in te zien. Voedingspraktijk Utrecht is wettelijk verplicht de factuurgegevens  7 jaar te bewaren na het afronden van het begeleidingstraject.

Het verkopen van gegevens

Voedingspraktijk Utrecht verkoopt geen gegevens aan derden en verstrekt gegevens uitsluitend met jouw toestemming indien dit noodzakelijk is voor toekomstige begeleiding. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan uw huisarts of een diëtist.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U behoudt altijd het recht om uw persoongegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit doet u door te mailen naar voedingspraktijkutrecht@gmail.com. Vervolgens zal er een afspraak worden gepland waarbij u uw legitimatie laat zien, zodat alleen u uw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen.

Bekijk https://autoriteitpersoonsgegevens.nl voor aanvullende informatie voor elk van deze rechten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Voedingspraktijk is zich ervan bewust dat uw  persoonsgegevens goed beschermd moeten worden. Daarom maakt Voedingsprakijk Utrecht gebruik van een beschermde mailomgeving die voldoet aan de AVG-wetgeving.

De verbinding met de website www.voedingspraktijkutrecht.nl is versleuteld door middel van een secure locket layer. Dit kunt u zien aan het hangslotje in de adresbalk. Onbevoegde derden kunnen de informatie die u met Voedinsgpraktijk Utrecht deelt via onze website niet zien.

Google Analytics

Voedingspraktijk Utrecht gebruikt Google Analytics om inzage te krijgen in de statistieken van de website. IP-adressen worden hierin niet meegenomen en de gegevens worden niet met derden gedeeld.

Facebook

Voedingspraktijk Utrecht heeft een eigen facebookpagina. Wanneer u deze pagina bezoekt, kunnen er mogelijk cookies door Facebook worden geplaats in uw browser. Als u wilt weten wat Facebook met uw gegevens doet, dan is het raadzaam om hun privacybeleid door te nemen

Recht op wijziging

Voedingspraktijk Utrecht heeft het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.